Toiveena musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismainen keskus

04.11.21 | Uutinen
Musiker
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus tavata toisiaan musiikin merkeissä kaikkialla Pohjolassa. Kohtaamisten avulla voidaan luoda uusia yhteisöjä ja mahdollisuuksia nuorille musiikillisille lahjakkuuksille.

Pohjoismaiden istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa pitämässään kokouksessa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta päätti suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle pohjoismaisen keskuksen perustamista musiikillisille lahjakkuuksille. Tavoitteena on antaa Pohjoismaiden nuorille nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittyä orkesterimusiikin ja säveltämisen alalla. Esimerkiksi puhallinsoittimia soittavien nuorten määrä on hyvin pieni kaikissa Pohjoismaissa. Yhteispohjoismaisen koulutuksen avulla voitaisiin luoda niin uusia yhteisöjä kuin parempia mahdollisuuksia nuorille lahjakkuuksille.

Pohjoismaiden nuorille musiikillisille lahjakkuuksille on annettava hyvät mahdollisuudet harjoitella ja kehittyä. Nuorten mahdollisuus kartuttaa ja kehittää taitojaan on valiokunnalle hyvin tärkeä asia. Musiikin ilon ja taitojen tukemisen lisäksi on tärkeää varmistaa orkesteriemme rekrytointipohja, jotta lahjakkuudet voivat tuottaa iloa meille kaikille.

Kjell Arne Ottosson, Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Ruotsalainen esikuva

Valiokunta ehdottaa, että musiikillisille lahjakkuuksille tarkoitettua koulutusohjelmaa kehitetään yhteistyössä pohjoismaisten musiikkiakatemioiden kanssa ja että sen esikuvana toimii Ruotsin musiikillisten lahjakkuuksien keskus NCM (Nationellt centrum för musiktalanger). NCM tarjoaa 10–18-vuotiaille lapsille mahdollisuuden osallistua kolmen tasoisille musiikkikursseille: avoimet kurssit, avoimet ohjelmat ja lahjakkaiden ohjelmat. Avoimet kurssit on tarkoitettu kaikille muutaman vuoden soittaneille. Avoimiin ohjelmiin pääsee osallistumaan pääsykokeen läpäistyään ja lahjakkaiden ohjelmaan erillisen hyväksyntämenettelyn kautta. Kaikille kolmelle tasolle on mahdollista osallistua sekä fyysisesti että virtuaalisesti, ja opetus on ilmaista.