Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Ønske om et nordisk center for musiktalenter

04.11.21 | Nyhet
Musiker
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Børn og unge skal have mulighed for at mødes om musikken på tværs af de nordiske lande. Det kan både skabe gode fællesskaber og sikre bedre forhold for de unge musikere.

Ved tirsdagens møde i Udvalget for Kundskab og Kultur under Nordisk Råd session i København besluttedes det at indstille til Nordisk Ministerråd, at man etablerer et nordisk center for musikalske talenter. Formålet er at give unge musikere fra hele Norden bedre forudsætninger end i dag for at udvikle sig inden for orkestermusik og komposition. Det noteres blandt andet at antallet af unge, der spiller blæseinstrumenter i hvert land er meget lille, og at en fælles nordisk uddannelse kan skabe både fællesskab og sikre bedre forhold for alle udøvere.

Vi skal give de unge musikere gode muligheder for at dyrke og udvikle deres kundskaber her i Norden. At sikre mere og bedre talentudvikling ligger udvalget meget på sinde. Det handler både om de unge menneskers glæde og talent for musikken, men også om at sikre et grundlag for rekruttering til vores orkestrer, så vi alle kan få glæde af deres kunnen.

Kjell Arne Ottosson, formand for Udvalget for Kundskab og Kultur

Efter svensk forbillede

Det foreslås, at talentprogrammet udvikles i samarbejde med musikakademier fra hele Norden og med det svenske center for musikalske talenter kaldet NCM (Nationellt centrum för musiktalanger) som forbillede. NCM tilbyder børn og unge i alderen 10-18 år at deltage i kurser på tre forskellige niveauer: Åbne kurser, åbne programmer og talentprogrammer. De åbne kurser er for alle, der har spillet i nogle år. De åbne programmer kræver optagelsesprøve mens talentprogrammet har sin helt egen ansøgningsproces. Alle tre kursustyper tilbydes både fysisk og online og skal være gratis.