Uusi pohjoismais-venäläinen foorumi hivin ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyyn

17.12.18 | Uutinen
Bekæmpelse og forebyggelse af HIV og relaterede infektioner. Foto: Scanpix

Bekæmpelse og forebyggelse af HIV og relaterede infektioner. Foto: Scanpix

Photographer
Foto: Scanpix

Hivin ja sen liitännäissairauksien ehkäisyä.

Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän kaksivuotinen terveysyhteistyö on poikinut uuden foorumin, jolla vaihdetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä hivin ja sen liitännäissairauksien ehkäisemiseksi. 

– Olemme hyvin tyytyväisiä tuloksiin ja työn kaikkien osapuolten sitoutumiseen, totesi Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Kåre Geil puhuessaan Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa. Paikalle oli kokoontunut yli 50 pohjoismaista ja luoteisvenäläistä asiantuntijaa kuulemaan yhteistyöhankkeen Mobilizing Resources for Better Response: HIV&Co 2017–2018 tuloksista. Samalla luotiin katse vuoteen 2019. Yhteistyön keskiössä on ammattilaisverkoston ja -foorumin perustaminen tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi.   

Olemme hyvin tyytyväisiä tuloksiin ja työn kaikkien osapuolten sitoutumiseen.

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Kåre Geil

Nuorison hiv-tartuntojen ehkäisyä

Yhteistyöohjelma on tuottanut Pohjoismaille ja Venäjälle tärkeää tietoa varsinkin nuorison hiv-tartuntojen ehkäisystä. Venäläisasiantuntijat ovat ottaneet mallia islantilaisesta työstä, jossa on keskitytty nuorten riskikäyttäytymiseen. Lisäksi on tutustuttu Suomessa ja Ruotsissa käytettäviin ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmiin.   
 

Terveyden edistämistä

Pietarissa ja Helsingissä on järjestetty lääkäreille ja ammattilaisille suunnattuja työpajoja, joissa on vahvistettu tuberkuloosin torjuntaa. Venäjän Pihkovan alueella taas järjestettiin leiri, johon osallistui 40 opiskelijaa.     

Tulevana yhteistyöalueena antibioottiresistenssi

Nykyinen kaksivuotinen yhteistyö on luonut vahvan rakenteen tulevaa varten. Seuraavien kahden vuoden aikana Luoteis-Venäjä ja Pohjoismaat keskittyvät lisäämään väestön ja terveydenhuoltohenkilöstön tietämystä antibioottiresistenssistä. 
 

Mobilizing Resources for Better Response: HIV&Co, 2017–2018

Contact information