Norden – velklædt i et rent miljø

Handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil

Tietoja

Publish date
Abstract
De nordiske miljøministre har den 27. april 2015 truffet beslutning om en nordisk handlingsplan for en bæredygtig mode- og tekstilbranche. Med handlingsplanen understreges vigtigheden af en bæredygtig udvikling på mode- og tekstilområdet, hvor Norden går foran. Det er ambitionen, at rammebetingelserne for bæredygtig design, produktion og forbrug udvikles frem mod 2020 og forhåbningen er, at branchen vil være blandt de førende inden for flg. områder:- Fælles nordiske uddannelsestiltag for design af bæredygtige tekstiler- Nordisk pres på udvikling af EU kemikalie-regulering- frivillige brancheaftaler om bæredygtig tekstilproduktion- Nordisk vejledning og samarbejde om grønne indkøb- Fremme af udbuddet af miljømærkede produkter- Afdækning af aktørers holdning til potentialet i genbrug og genanvendelse af tekstilaffald i Norden, samt samarbejde på tværs i værdikæden.Handlingsplanens initiativer skal implementeres hen over årene 2015, 2016 og 2017.
Publication number
2015:724