Guide: jobbe i Norge

To kokker anretter meny
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her finner du informasjon om de viktigste tingene du må vite dersom du skal søke jobb i Norge.

Hvis du vurderer å søke jobb i Norge, er det flere ting du må tenke på, for eksempel hvor du finner jobber, autorisasjoner, skatt, trygdeordninger og rettigheter i jobben. Under finner du en sjekkliste med de viktigste tingene du må være oppmerksom på hvis du skal jobbe i Norge.

Arbeidstillatelse i Norge

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og jobbe i Norge uten å søke arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis du er statsborger i et annet land, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller ikke. Du kan lese mer på Info Nordens nettsider.

Å søke jobb i Norge

Du finner informasjon om å søke jobb i Norge på Info Nordens nettsider. Du kan også lese om jobbsøking på den offisielle guiden Work in Norway.

Å søke jobb i Norge med dagpenger fra hjemlandet

Hvis du mottar dagpenger ved arbeidsledighet i et annet EU- eller EØS-land, kan du som regel motta disse i inntil tre måneder mens du søker jobb i Norge. Du finner mer informasjon på Info Nordens nettsider.

Autorisasjon av yrker i Norge

Du må ha autorisasjon for å kunne jobbe innen noen yrker i Norge. Les mer om dette på Info Nordens nettsider.

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Du finner generell informasjon om rettigheter når du jobber i Norge på Info Nordens nettsider. Du kan også lese om lønns- og arbeidsvilkår i Norge på Arbeidstilsynets nettsider.

Skatt når du jobber i Norge

Når du begynner å jobbe i Norge, må du ha skattekort og et norsk identitetsummmer: d-nummer eller personnummer/fødselsnummer. Du finner informasjon om identitetsnumre, skattetrekk og skattemelding (tidligere selvangivelse) hos Skatteetaten. Du kan også få generell informasjon om skatt på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk hos Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Trygdeordninger i Norge

Hvis du flytter til Norge for å jobbe, vil du som hovedregel tilhøre det norske trygdesystemet. I noen situasjoner kan du være omfattet av trygdesystemet i et annet land, for eksempel hvis du er utstasjonert, eller hvis du jobber i andre land enn i Norge.

Å tilhøre trygdesystemet i et land betyr at det er reglene i det landet som gjelder for deg på områder som for eksempel:

Jobbe eller bo i andre nordiske land

I enkelte situasjoner må du være spesielt oppmerksom på dine skatteforhold og trygdeordninger. Det gjelder:

  • Hvis du bor i Norge og jobber i et annet nordisk land
  • Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Norge

Trygdeordninger 

Du tilhører som hovedregel trygdesystemet i landet du jobber i. Hvis du jobber i to nordiske land, vil du som hovedregel tilhøre trygdesystemet i landet der du bor, dersom du jobber det meste av tiden i dette landet. Hvis du er i tvil om hvilket lands trygdesystem du tilhører, bør du ta kontakt med Arbeids- og velferdsetaten NAV. 

Hvis du jobber i to land, må du være oppmerksom på at arbeidsgiverne dine som hovedregel skal betale trygdeavgifter til landet der du tilhører trygdesystemet.

Skatt

Du kan lese om skatteforhold for grensependlere hos Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Fagforeninger

Du kan lese om norske fagforeninger på Info Nordens nettsider.

Sesongjobb til unge

Nordjobb formidler sesongjobber til innbyggere i Norden eller EU, som er mellom 18 og 30 år. Det er et krav at du behersker dansk, norsk eller svensk.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.