Elektronisk identitet - eID i Norge

Kvinne med telefon og PC
Fotograf
Photo by Firmbee.com on Unsplash
En eID er en elektronisk identitet du kan bruke når du skal kommunisere med det offentlige i Norge, og til tjenester som for eksempel nettbank og netthandel. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. Det finnes ulike typer eID i Norge.

Hva kan du bruke en norsk eID til?

Norsk eID åpner dører til ulike digitale tjenester:

  • Offentlige tjenester: Du kan logge inn på myndighetenes nettsider og utføre oppgaver som adresseendring, levere skattemelding, se dine resepter og legejournaler, med mer. 
  • Banktjenester: Du kan blant annet logge inn på bankkontoen din, foreta overføringer, sjekke saldo og søke om lån. 
  • Elektronisk underskrift: Du kan underskrive digitale dokumenter og kontrakter på nettet.
  • Handel og tjenester: Du kan handle på nettet og logge sikkert inn på ulike tjenester.

Hvilke typer eID finnes i Norge?

Ulike leverandører tilbyr eID-ordninger i Norge. BankID, Buypass ID og Commfides er de tre leverandørene av eID-ordninger som har sikkerhetsnivået «høyt».

MinID tilbys av staten og kan brukes til sikker innlogging, men har ikke like høyt sikkerhetsnivå som BankID, Bypass ID og Commfides.

Hvem kan få, og hvordan skaffer du norsk eID?

Du kan få en norsk eID når: 

  • du har norsk personnummer eller d-nummer
  • du kan oppfylle legitimasjonskravene 

Første gang eID skal utstedes, må du møte personlig og vise frem gyldig legitimasjon. I praksis gjennomføres ID-kontroll gjennom en tjeneste fra Posten, i en bankfilial eller via arbeidsplassen.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Besøk de ulike leverandørenes nettsider for å få mer informasjon om norsk eID og hvordan du skaffer deg dette eller les mer hos ID-porten. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.