Autorisasjon og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner i Norge

Sykepleier med pasient
Photographer
Yadid Levy/norden.org

Sykepleier med pasient 

I noen tilfeller må du få den utenlandske utdanningen din godkjent eller søke autorisasjon for å kunne jobbe i Norge. Her kan du lese om hvordan du oppnår dette, om lovregulerte yrker og om bransjereguleringer i Norge.

Hvis du har en utenlandsk utdanning og ønsker å jobbe i Norge, kan det være lurt å få utdanningen vurdert så du kan vite hva den tilsvarer i Norge. Du må også være oppmerksom på at noen yrker er lovregulerte og krever at du har norsk autorisasjon. Innenfor noen bransjer kan det finnes internasjonale bransjeregler eller andre spesielle regler.

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Har du en utenlandsk utdanning og ønsker å jobbe eller studere i Norge, kan det være nødvendig å få utdanningen godkjent.

Godkjenning av utenlandsk videregående utdanning hvis du vil studere videre i Norge

De nordiske landene godkjenner hverandres videregående utdanninger. Om du har fullført en allmennfaglig videregående utdanning (gymnasutdanning) i et annet nordisk land, og denne utdanningen gir generell adgang til universiteter og høgskoler i dette landet, oppfyller du som hovedregel kravene til generell studiekompetanse, og kan søke høyere utdanning i Norge. Noen høyere utdanninger har bestemte fagkrav i tillegg til generell studiekompetanse.

Er du usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du be om veiledning ved Samordna opptak. Dette bør du gjøre i god tid før du skal søke høyere utdanning i Norge, da det kan ta lang tid å få utdanningen vurdert.

Godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning når du vil jobbe i Norge

I utgangspunktet skal nordiske yrkesfaglige utdanninger som tilsvarer norske yrkesfaglige utdanninger likestilles. Har du en tilsvarende nordisk yrkesfaglig utdanning skal du derfor som regel ikke trenge trenge spesiell autorisasjon i Norge for å kunne utøve yrket. Du bør likevel være klar over at enkelte fag har autorisasjonsregler.

Dersom du ønsker å jobbe i Norge med en yrkesfaglig utdanning fra et annet nordisk land, skal du henvende deg direkte til arbeidsgiveren og søke om jobb. Arbeidsgiveren står fritt til å vurdere om du har den kompetansen de trenger. Dersom arbeidsgiver ikke vet hva din utdanning tilsvarer i Norge, eller du får vite at du mangler kompetanse, kan du forhøre deg med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning når du vil jobbe i Norge

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) kan gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. HK-dir vurderer om en utenlandsk høyere utdanning er likestilt med en norsk universitets-/høyskolegrad, og hvor mange studiepoeng utdanningen tilsvarer.

Noen utdanninger fra de nordiske landene er automatisk godkjent av HK-dir. Hvis du har en av disse utdanningene, kan du nå velge å laste ned et dokument som viser at graden din regnes som automatisk godkjent og som du umiddelbart kan bruke overfor læresteder, arbeidsgivere mv. Automatisk godkjenning er en bekreftelse på at en utenlandsk grad i nivå og omfang er likestilt med en norsk grad. Du kan også velge å søke om godkjenning av din høyere utdanning på ordinært vis. Blir utdanningen din godkjent, vil du få tilsendt et godkjenningsdokument som du kan benytte om du skal søke på stillinger i Norge.

Universitetene og høyskolene kan også gi en faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning som er jevngod med grader og studieprogram de selv tilbyr. For mer informasjon kan du ta kontakt med det lærestedet som er aktuelt for deg.

Regulerte yrker og autorisasjoner i Norge

Noen yrker er lovregulerte i Norge og krever at du søker om autorisasjon. Innenfor andre yrker finnes det spesielle bransjeregler du må være oppmerksom på.

Lovregulerte yrker i Norge

De fleste lovregulerte yrker i Norge er omfattet av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, men det finnes også andre direktiver som regulerer yrker, for eksempel innen sjøfart og luftfart. Det er ulike godkjenningsmyndigheter for ulike yrker.

Det er ikke alltid nødvendig med autorisasjon eller godkjenning før du begynner å jobbe i Norge. Hvis du ikke finner yrket ditt i Yrkes- og bransjelisten i lenken under, trenger du mest sannsynlig ikke autorisasjon eller godkjenning.

Yrker i Norge med begrenset mulighet for godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner

For noen yrker er det veldig begrensede muligheter for å få adgang til yrkesutøvelse med utenlandske kvalifikasjoner. Det kan dessuten forekomme krav om norsk statsborgerskap fordi yrket har karakter av en offentlig myndighetsfunksjon. Disse yrkene er ikke omfattet av europeiske, nordiske eller bilaterale avtaler om godkjenning. Det gjelder blant annet hvis du er dommer, eller jobber innenfor politiet eller forsvaret.

Bransjereguleringer i noen yrker i Norge

I tillegg til de lovregulerte yrkene finnes det bransjer i Norge som har sine egne spesielle regler og krav. Slike spesifikke regler og krav kalles for bransjeregler.

Slike regler kan omfatte krav om videreutdanning, legitimasjon og sikkerhetsstandarder som er spesifikke for den aktuelle bransjen. Dette er spesielt utbredt innenfor bygg-, anleggs- og transportsektoren.

Nordiske virksomheter og innbyggere skal kunne jobbe i andre nordiske land, men i noen tilfeller kan lov- og bransjereguleringer av yrker hindre mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet. De hindrene som skyldes bransjereguleringer må løses i de enkelte bransjene, og ofte er handler det om å sikre bedre informasjon.

Info Norden har ikke en uttømmende liste over alle bransjereguleringer i Norge. Vi oppfordrer derfor både bransjeorganisasjoner, fagforeninger, virksomheter og arbeidstakere til å kontakte Info Norden dersom dere kjenner til spesifikk bransjereguleringer og eventuelle hindre disse medfører.

Hvem kan du kontakte dersom du har flere spørsmål?

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.