Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Åländsk hembygdsrätt

Ålandsk hjemstavnsret

house, Åland

Bolig på Åland

studentbostäder

Studieboliger på Åland

Folkbokföring på Åland

Folkeregistrering på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.