Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Barnomsorg Åland

Dagtilbud på Åland

Børnefamilie i køkken

Familieydelser på Åland

En anhörigs död på Åland

Nærtståendes død på Åland

Försäkring Åland

Forsikringer på Åland

graviditet Åland

Graviditet og fødsel på Åland

familjepension Åland

Familiepension til efterlevende på Åland

barnbidrag Åland

Ålandske børnepenge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.