Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Försäkring Åland

Forsikringer på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

Volontärjobb på Åland

Frivilligt arbejde og praktik på Åland

svenska språkkurser Åland

Svenskkurser for tilflyttere på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Ret til sundhedsydelser på Åland

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Flytta till Åland

Flytte til Åland

Elbil

Køretøj til Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.