Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Försäkring Åland

Forsikringer på Åland

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Bok

Svenskkurser for tilflyttere på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Ret til sundhedsydelser på Åland

Kobba klintar

Flytte fra Åland

Resa till Åland

Rejse til Åland ved flytning

Elbil

Køretøj til Åland

Flytta till Åland

Flytte til Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.