Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Rösträtt på Åland

Stemmeret på Åland

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer på Åland

Finskt medborgarskap

Finsk statsborgerskab og Åland

Folkbokföring på Åland

Folkeregistrering på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.