Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Personnummer på Åland

Personbeteckning på Åland

Rösträtt på Åland

Rösträtt på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Finskt medborgarskap

Finskt medborgarskap och Åland

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.