Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Personnummer på Åland

Personnummer på Åland

Rösträtt på Åland

Stemmeret på Åland

Finskt medborgarskap

Finsk statsborgerskab og Åland

Folkbokföring på Åland

Folkeregistrering på Åland

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.