Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Bok

Svenskkurser for tilflyttere på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information for personer med nedsat funktionsevne, som flytter til Åland

Kobba klintar

Flytte fra Åland

Resa till Åland

Rejse til Åland ved flytning

Åländsk hembygdsrätt

Ålandsk hjemstavnsret

Folkbokföring på Åland

Folkeregistrering på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.