Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Barn och familj på Åland

Barn och familj på Åland

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Pension på Åland

Pension på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

house, Åland

Bostad på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.