Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Pension på Åland

Pension på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Ret til sundhedsydelser på Åland

Familjeliv

Socialforsikring på Åland

house, Åland

Bolig på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sygedagpenge på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbejde på Åland og i andre lande samtidigt

Åländsk arbetslöshetserättning

Ålandske arbejdsløshedsdagpenge

Barn och familj på Åland

Børn og familie på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.