Bolig på Åland

house, Åland
Photographer
Bent Blomqvist
Her kan du lese om spesielle regler og andre ålandske særtrekk når det gjelder å bo på Åland. Du får også informasjon om hvordan du finner en bolig på Åland, andelsleilighet, leiebolig, gjennomsnittsleie på Åland, en lenke til boligkøen i Mariehamn samt bostøtte på Åland.

Generell informasjon om andelsleiligheter, leieboliger og former for bostøtte på Åland finner du på siden Bolig i Finland.

Kan jeg kjøpe en bolig (leilighet eller bolighus) på Åland?

Hvis du har bodd på Åland i fem år uten avbrudd og er finsk statsborger, har du mulighet for å søke om ålandsk hjemstavnsrett (hembygdsrätt). Den ålandske hjemstavnsretten er en forutsetning for å stemme og være valgbar i lagtingsvalg, å eie og besitte jord på Åland samt rett til å drive næring på Åland. Du kan imidlertid få mulighet for å kjøpe leilighet eller bolighus selv om du ikke har ålandsk hjemstavnsrett. Unntak fra kravet om hjemstavnsrett kan innvilges av Ålands landskapsregjering. Det skjer etter at du har søkt om tillatelse til å erverve jord. OBS! Den som arver fast eiendom på Åland, har arverett ifølge Finlands arvelovgivning.

Du kan lese om vilkårene for ervervelse av jord og ålandsk hjemstavnsrett på Ålands landskapsregjerings sider. Du finner også lenker til søknadsskjemaene på disse sidene.

Leieleilighet

Kan leies fritt av alle

Andelsbolig

Ålands bostadsrättsförening har 68 leiligheter i Mariehamn. Medlemskap er åpent for alle. Borett kan innehas av alle EU-borgere.

Aksjeleilighet

Kan erverves av alle EU-borgere. Aksjer er løsøre som kan kjøpes uten særskilt tillatelse.

Eiendomsmeglere på Åland

Eiendomsmeglerne på Åland kan hjelpe deg med alle dine spørsmål om bolig.

Boligmarkedet på Åland

Bo på Åland – Ålandliving har en side med lenker til alle som formidler boliger til utleie eller kjøp. Klikk på “hyra” eller “köp”.

Hvis du er interessert i Sjömanspensionskassans leieboliger i Mariehamn, som i første rekke er for sjøfolk, finner du informasjon om dette på hjemmesiden deres.

Flere alternativer for å finne en bolig

Hvis du er på Facebook, er det lurt å bli med i gruppen “Bostäder på Åland”, som er på svensk.
Men du kan gjerne skrive på engelsk der. Der finner du en hel del innlegg fra private utleiere. Gjør gjerne som mange andre og legg ut en forespørsel der, spesielt om det haster med å skaffe bolig.

Lokalavisene på Åland har også boligsider. Du kan selv annonsere gratis under “Önskas hyra”, og du finner dem her:

Gjennomsnittsleie på Åland

I april 2022 var gjennomsnittlig leie for en bolig på Åland 10,99 euro per kvadratmeter. I Mariehamn var den 11,51 euro, i landkommunene 9,51 euro og i skjærgården 9,18 euro.

Boligkø

I Mariehamn by finnes det en boligkø for leieleiligheter. Hvis du vil leie en leilighet, leverer du en boligsøknad til Marstad.

Samtlige andre kommuner på Åland har leieboliger, og for deres boligkø kontakter man kommunene direkte.

Bostøtte

Hensikten med bostøtten (bostadsbidraget) er at husholdninger med lave inntekter skal kunne redusere boutgiftene sine. På Åland søker man bostøtte via FPA, som tar imot søknader og alle spørsmål angående bostøtten.

Studentboliger på Åland

På Åland bor de fleste studenter i ulike typer leieleiligheter i Mariehamn. Du kan lese om dette på Info Nordens side Studentboliger på Åland.

Mer informasjon

Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du skal flytte til Åland:

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om den ålandske hjemstavnsretten, kan du kontakte Enheten för rättsliga och internationella frågor her:

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.