Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

barnbidrag Åland

Ålandske børnepenge

graviditet Åland

Graviditet og fødsel på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Uddannelsessystemet på Åland

Børnefamilie i køkken

Familieydelser på Åland

Barnomsorg Åland

Dagtilbud på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.