Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Barnomsorg Åland

Dagtilbud på Åland

Børnefamilie i køkken

Familieydelser på Åland

graviditet Åland

Graviditet og fødsel på Åland

barnbidrag Åland

Ålandske børnepenge

Utbildningssystemet på Åland

Uddannelsessystemet på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.