Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Utbildningssystemet på Åland

Uddannelsessystemet på Åland

Barn och familj på Åland

Børn og familie på Åland

barnbidrag Åland

Ålandske børnepenge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.