Personnummer på Åland

Personnummer på Åland
Her kan du lese om hvordan du får personnummer (personbeteckning) på Åland.

Les alt om dette på siden Personnummer i Finland, ettersom samme regler gjelder på Åland som i Finland.

Utenlandske statsborgere som har til hensikt å oppholde seg lenger enn 12 måneder på Åland, skal melde seg personlig hos magistraten på Åland ved embetsverkets magistratsenhet for registrering av personopplysningene. Her kan du bare få personnummer, noe som innebærer at du har et fungerende personnummer, men ikke noen hjemkommune registrert. Informasjon om alt dette samt hvor du finner Statens ämbetsverk på Åland, samt f.eks. om hva slags gyldig legitimasjon du må ha med, finner du på Ålands magistratsenhets side Registrering av utlendinger.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om personnummer, kan du kontakte Statens ämbetsverk på Åland:

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.