Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

ekonomi-1

Skat på Åland

Införsel av husdjur

Rejse med hund eller kat til Åland

Resa till Åland

Rejse til Åland ved flytning

Bro i Bomarsund

Toldregler på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbejde på Åland og i andre lande samtidigt

En anhörigs död på Åland

Nærtståendes død på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.