Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Katt som window shoppar?

Köp av varor och tjänster på Åland

Gränsarbetare

Gränsarbetare och Åland

Skatt på Åland

Skatt på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.