Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

ekonomi-1

Skat på Åland

Försäkring Åland

Forsikringer på Åland

Katt som window shoppar?

Køb af varer og tjenester på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.