Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Försäkring Åland

Forsikringer på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

ekonomi-1

Skat på Åland

Katt som window shoppar?

Køb af varer og tjenester på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.