Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)

De nordiske regjeringenes miljøsamarbeid styres av MR-MK. Det nordiske miljøsamarbeidet skal blant annet bidra til å bevare og forbedre miljøkvaliteten og livskvaliteten i Norden samt påvirke det regionale og internasjonale samarbeidet.

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd Vækst og Klima Ved Stranden 18 1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00
Kontakt

Innhold

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø