Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)

De nordiske regjeringenes miljøsamarbeid styres av MR-MK. Det nordiske miljøsamarbeidet skal blant annet bidra til å bevare og forbedre miljøkvaliteten og livskvaliteten i Norden samt påvirke det regionale og internasjonale samarbeidet.

Informasjon

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Vækst og Klima
Ved Stranden 18
1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innhold

Miljø- og klimaminister samt visestatsminister