Mobilisering av finansiering for tap og skade

08.12.23 | Nyhet
The Way Forward: Sources of Financing for Loss and Damage
Photographer
Andreas Omvik/Norden.org
Den første opprettelsen av et fond og nye finansieringsopplegg for å respondere på tap og skade under åpningen av COP28 og de påfølgende løftene om mer enn en halv milliard dollar er en kjærkommen start på å støtte utviklingsland som påvirkes av tap og skade.

På COP28 i Dubai lanserte Wenger Law og Nordisk ministerråd en studie om hvordan en kan mobilisere finansiering for tap og skade. I vårt sidearrangement om innovative finansieringskilder og løsninger for å respondere på tap og skade ville vi drive diskusjonen videre om hvordan vi kan sikre en fortsatt og styrket finansiell støtte for tiltak ved tap og skade. 

Innleder Ole Thonke, statssekretær for utviklingspolitikk i Danmark, sa: 

“Jeg er veldig glad for den positive åpningen av COP28, med løfter om mer enn en halv milliard dollar til skade og tap. Finansiering via tradisjonelle offentlige kilder vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å dekke det økonomiske behovet vi står overfor. Derfor må vi utforske mulighetene for innovativ finansiering. I denne sammenhengen kommer den nordiske studien “Loss and damage financing solutions and sources” i rett tid. Jeg håper studien vil stimulere til politisk dialog om løsninger for innovativ finansiering ved å rette søkelyset mot mulige tilnærminger for politikere og myndigheter når vi vil styrke finansieringen for tap og skade.”

Finansiering via tradisjonelle offentlige kilder vil ikke være tilstrekkelig for å dekke det økonomiske behovet vi står overfor. Derfor må vi utforske mulighetene for innovativ finansiering.

Ole Thonke, statssekretær for utviklingspolitikk i Danmark

Mattias Frumerie, klimaambassadør og leder for Sveriges UNFCCC-delegasjon, sa:

“Allerede i dag bidrar en rekke fond på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå til landenes respons på tap og skade. Samtidig er det klart at behovet for finansiering for å takle klimaendringene, bare vil øke etter hvert som verden blir varmere. Jeg håper rapporten som lanseres i dag, vil bidra til en bedre forståelse av nye og innovative kilder og løsninger.”

Jeg håper rapporten som lanseres i dag, vil bidra til en bedre forståelse av nye og innovative kilder og løsninger.

Mattias Frumerie, klimaambassadør og leder for Sveriges UNFCCC-delegasjon

Etter de to innledningene understreket en paneldebatt med internasjonale eksperter hvor viktig det er å utnytte potensialet i finansiering fra privat sektor for respons på tap og skade.

Vår studie skal fremme den politiske dialogen basert på fakta. Den legger fram ulike finansieringskilder og deres potensial for å styrke finansiering for tap og skade. Den viser at karbonmarkeder og -mekanismer, beskatning og avgifter, privat sektor og forsikringer kan ha potensial for å finansiere tap og skader. 

Arrangementet inviterte til en bredere dialog som inkluderer allmennheten og privat sektor, framhevet mulighetene for internasjonalt samarbeid og handling på nasjonalt regjeringsplan, og ga råd om valgene som er til rådighet for politikere og myndigheter.