Miljømerket Svanen

Svanen er Nordens offisielle miljømerking. Formålet er å ha en frivillig, felles nordisk miljømerking som bidrar til å redusere den byrden som det daglige forbruket legger på miljøet. Svanemerket vurderer miljøpåvirkningen fra varer og tjenester i løpet av hele levetiden, fra råvare til avfall. Det stilles harde klima- og miljøkrav, i tillegg til krav til funksjon og kvalitet.

Information

Contact