Nordisk arbeidsgruppe for Klima og Luft (NKL)

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for klima og luft er at bidrage til at reducere udslippene af klimagasser og luftforurening. Synergier mellem tiltag på klima- og luftområdet skal varetages.

Information

Postadresse

Anna Maria Gran
Miljøministeriet
Slotsholmsgade 12
DK-1612 København K

Contact
Telefon
+45 91 32 95 68
Epost
Kontakt

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information
    Funding opportunities