Nordisk arbeidsgruppe for miljø og økonomi (NME)

Miljø- og økonomigruppen er en tverrsektoriell gruppe med mandat som godkjennes av både miljø- og klimasektoren og finanssektoren ved Nordisk ministerråd. Arbeidsgruppens hovedoppgave er å behandle relevante miljøøkonomiske spørsmål som er av felles nordisk interesse.

Information

Postadresse

Lotta Eklund
c/o Närings-, trafik- och miljöcentralen i södra Österbotten
PB 262
FI-65101 Vasa

Contact
Phone
+358 295 027 792

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information
    Funding opportunities