Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

"Klimatanpassning kräver starkare politiskt ledarskap"

09.12.23 | Nyhet
man står står på väg med vatten till knäna
Photographer
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Samtidigt som de pågående klimatförhandlingarna i Dubai går trögt när det gäller ett globalt ramverk för klimatanpassning, delar det nordiska samarbetet med sig av erfarenheter av att arbeta helt konkret och lokalt med att anpassa städer och kuster till extremväder och andra klimateffekter.

I takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt värre, ökar behovet av att klimatanpassa våra samhällen och göra dem mer tåliga mot extremt väder som torka, stormar och kraftiga regn. 

Under det pågående COP28 i Dubai väntas beslut om ett ramverk fær klimatanpassning och finansiering på global nivå.

 

Från globalt till lokalt

Runt om i världen försöker lokalpolitiker och invånare förstå hur just deras samhälle kommer att drabbas och vad klimatanpassning innebär från ett helt lokalt perspektiv.
 

Under rubriken “Mainstreaming adaptation at the local level, the role of national and regional authorities and Nordic cooperation” berättade experter och politiker om sina erfarenheter, i Nordiska paviljongen den 9 december. 

Översvämningar i Köpenhamn

Adrian Lema, chef på Danmarks Meteorologiske Institut, jobbar i Köpenhamn i Danmark, där översvämningar på grund av häftiga regn redan blivit en påtaglig klimateffekt. 
 

-  Även om klimatkrisen drabbar olika på olika platser, är det helt avgörande att vi samarbetar. De första stegen handlar om att göra komplicerade forskningsresultat begripliga och användbar för en vanlig liten kommun. Här skulle vi kunna strömlinjeforma vår information, säger Adrian Lema.

Forskare och lokalbefolkning samarbetar

Finland har nyligen gjort en nationell plan för klimatanpassning, något som lett till att fler kommuner fått upp frågan på den politiska agendan. 


Anna Salminen, Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, berättade om ett framgångsrikt lokalt samarbete mellan forskare och samiska renägare i det samiska klimatrådet. 


Där möter samernas traditionella kunskap om hur klimatet påverkar de lokala förhållandena, den senaste vetenskapliga forskningen. 

Solidariskt perspektiv

Ungdomsklimatrörelsen har fram till helt nyligen främst drivit på för att minska klimatpåverkan, och inte varit aktiva i frågor om klimatanpassning. 

Finnur Ricart Andrason, Chairperson of The Icelandic Young Environmentalists Association, sa att ungdomsrörelsen nu, när klimateffekterna blivit uppenbara lokalt, insett hur viktigt det är att prata om även klimatanspassning. 

Men perspektivet måste vara solidariskt med hårdare drabbade länder.  
 

-   Klimatanpassning kräver ett starkare politiskt ledarskap. Samtidigt som vi klimatanpassar, måste vi fortsätta lika intensivt att minska klimatutsläppen. Att återställa natur och våtmarker – det är en bra metod att göra dessa två saker samtidigt, sa Finnur Ricart Andrason.

Naturbaserade lösningar för klimat och biodiversiet

Naturbaserade lösningar som en metod att lösa både klimat- och biodiversitetskriserna prioriteras av det nordiska samarbetet. 

Om man däremot använder naturbaserade lösningar felaktigt, kan det innebära risker för lokala samhällen, något som diskuterades av Samerådet, forskare och ungdomsrepresentanter i Nordiska paviljongen på COP28 den 9 december.

-    Det är viktigt att man inte enbart ser naturbaserade lösningar som klimatåtgårder, utan som en metod att även förstärker biodiversiteten, sa Ingibjørg Svala Jónsdóttir, Professor in Ecology at University of Iceland.

Konkurrens om finansiering på COP28

På  det globala planet visar en ny rapport att världens länder är långsamma med finansiering, planeringen och genomförandet av klimatanpassning.

COP28 fick en flygande start med beslut om en fonden för förlust och skada. 

Henry Neufeldt, Chef för Bedömning av Påverkan och Anpassning vid FN:s Klimatcenter i Köpenhamn, är rädd att ett steg framåt för ”förlust och skada” kan ge ett steg tillbaka för finanisering av klimatanpassning.


-    Det vore i så fall ett olyckligt utfall, sa han när han talade i Nordiska paviljongen.