Nordiska rådets januarimöte 2022

24.01.22 | Evenemang
Nordiska rådet möts för sitt januarimöte den 24-25 januari 2022.

Information

Dates
24 - 25.01.2022
Time
09:00 - 16:00
Type
Nordiska rådets möte

Partigrupps- och komitémöten, måndag den 24 januari

10.00-12.00: Den socialdemokratiska gruppen (S) - Styrelse

10.00-12.00: Den socialdemokratiska gruppen (S) - UVU (Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden)

10.00-12.00: Den socialdemokratiska gruppen (S) - UKK (Utskottet för kunskap och kultur i Norden)

10.00-12.00: Den socialdemokratiska gruppen (S) - UHN (Utskottet för ett hållbart Norden)

10.00-12.00: Den socialdemokratiska gruppen (S) - UVN (Utskottet för välfärd i Norden)

12.30-15.30: Den socialdemokratiska gruppen (S)

 

09.30-15.30: Mittengruppen (M)

09.30-10.30: Mittengruppen (M) - Styrelse

10.30-12.00: Mittengruppen (M) - Presidiet

10.30-12.00: Mittengruppen (M) - UHN (Utskottet för ett hållbart Norden)

10.30-12.00: Mittengruppen (M) - UVU (Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden)

10.30-12.00: Mittengruppen (M) - UKK (Utskottet för kunskap och kultur i Norden)

10.30-12.00: Mittengruppen (M) - UVN (Utskottet för välfärd i Norden)

13.00-15.30: Mittengruppen (M) - Gruppmöte

 

12.00-15.00: Konservativa gruppen

10.00-15.30: Nordisk Grön Vänster (NGV)

10.00-15.30: Nordik Frihet (NF)

12.00-12.30: Lunch

15.30-17.00: Gemensamt möte

17.00-18.00: Komitémöten

17.00-18.00: Valgkomitéen

17.00-18.00: Kontrolkomitéen

Utskotts- och presidiemöten, tisdag den 25 januari

08.00-09.00: Budgetgruppen

08.00-09.00: Arbetdsgruppen om ny internationell strategi

08.00-09.00: Övriga möten

09.00-10.30: Presidentskapet besöker utskotten

09.00-12.00: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

09.00-12.00: Utskottet för välfärd i Norden

09.00-12.00: Utskottet för kunskap och kultur i Norden

09.00-12.00: Utskottet för ett hållbart Norden

10.30-12.00: Presidiemöte

12.00-13.00: Lunch

13.00-15.00: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

13.00-15.00: Utskottet för välfärd i Norden

13.00-15.00: Utskottet för kunskap och kultur i Norden

13.00-15.00: Utskottet för ett hållbart Norden

13.00-16.00: Presidiemöte