Nordisk råds januarmøte 2022

24.01.22 | Arrangement
Nordisk råd samles til sitt januarmøte 24.–25. januar 2022.

Informasjon

Dates
24 - 25.01.2022
Time
09:00 - 16:00
Type
Nordisk Råds møte

Partigruppe- og komitémøter, mandag 24. januar

10.00–12.00: Den sosialdemokratiske gruppen (S) – styret

10.00–12.00: Den sosialdemokratiske gruppen (S) – UVU (Utvalget for vekst og utvikling i Norden)

10.00–12.00: Den sosialdemokratiske gruppen (S) – UKK (Utvalget for kunnskap og kultur i Norden)

10.00–12.00: Den sosialdemokratiske gruppen (S) – UHN (Utvalget for et bærekraftig Norden)

10.00–12.00: Den sosialdemokratiske gruppen (S) – UVN (Utvalget for velferd i Norden)

12.30–15.30: Den sosialdemokratiske gruppen (S)

09.30–15.30: Midtengruppen (M)

09.30–10.30: Midtengruppen (M) – styret

10.30–12.00: Midtengruppen (M) – presidiet

10.30–12.00: Midtengruppen (M) – UHN (Utvalget for et bærekraftig Norden)

10.30–12.00: Midtengruppen (M) – UVU (Utvalget for vekst og utvikling i Norden)

10.30–12.00: Midtengruppen (M) – UKK (Utvalget for kunnskap og kultur i Norden)

10.30–12.00: Midtengruppen (M) – UVN (Utvalget for velferd i Norden)

13.00–15.30: Midtengruppen (M) – gruppemøte

12.00–15.00: Den konservative gruppen

10.00–15.30: Nordisk grønt venstre (NGV)

10.00–15.30: Nordisk frihet (NF)

12.00–12.30: Lunsj

15.30–17.00: Fellesmøte

17.00–18.00: Komitémøter

17.00–18.00: Valgkomiteen

17.00–18.00: Kontrollkomiteen

Utvalgs- og presidiemøter, tirsdag 25. januar

08.00–09.00: Budsjettgruppen

08.00–09.00: Arbeidsgruppen for ny internasjonal strategi

08.00–09.00: Øvrige møter

09.00–10.30: Presidentskapet besøker utvalgene

09.00–12.00: Utvalget for vekst og utvikling i Norden

09.00–12.00: Utvalget for velferd i Norden

09.00–12.00: Utvalget for kunnskap og kultur i Norden

09.00–12.00: Utvalget for et bærekraftig Norden

10.30–12.00: Presidiemøte

12.00–13.00: Lunsj

13.00–15.00: Utvalget for vekst og utvikling i Norden

13.00–15.00: Utvalget for velferd i Norden

13.00–15.00: Utvalget for kunnskap og kultur i Norden

13.00–15.00: Utvalget for et bærekraftig Norden

13.0016.00: Presidiemøte