Företag på Åland

Verksamhet
Photographer
Johannes Jansson / norden.org
Här kan du läsa om etablering, rekrytering och handel när du vill starta företag på Åland.

På den europeiska portalen Ditt Europa kan du läsa mera om reglerna för att starta företag i ett annat EU- eller EES-land. Enterprise Europe Network är ett nätverk som hjälper dig med frågor relaterade till de europeiska marknaderna.

Starta företag på Åland

Vill du starta företag på Åland kan du få all information du behöver från Ålands Näringsliv som är Ålands största företagarorganisation. Ålands Näringsliv jobbar med skattegräns- eller arbetsgivarfrågor, internationell handel och driver projektet Startaeget.ax med information om att bli egen företagare på Åland.

Åländska företag i Norden

Åländska företag som önskar att etablera sig eller idka handel i de nordiska länderna kan få hjälp av Ålands Näringsliv som arbetar med att hjälpa företag att ta del av den nordiska marknaden.

Kontakta myndighet

Om du har frågor eller vill ansöka om tillstånd för att starta eller driva företag på Åland, skall du kontakta Ålands Landskapsregering.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.