Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Barn och familj på Åland

Barn och familj på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.