Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Gränsarbetare

Gränsarbetare och Åland

Skatt på Åland

Skatt på Åland

Katt som window shoppar?

Köp av varor och tjänster på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.