Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Söka jobb på Åland

Söka jobb på Åland

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.