Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Söka jobb på Åland

Söka jobb på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.