Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Katt som window shoppar?

Köp av varor och tjänster på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Elbil

Fordon till Åland

Torget i centrala Mariehamn

Flytta från Åland

Volontärjobb på Åland

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.