Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Flytta till Åland

Flytta till Åland

Försäkring Åland

Försäkringar på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Kobba klintar

Flytta från Åland

Resa till Åland

Resa till Åland vid flytt

Elbil

Fordon till Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.