Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Børnefamilie i køkken

Familjeförmåner på Åland

familjepension Åland

Familjepension till efterlevande på Åland

barnbidrag Åland

Åländskt barnbidrag

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.