Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Barn och familj på Åland

Barn och familj på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Inkomster vid sjukdom på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Bostad på Åland

Bostad på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.