Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Pension på Åland

Pension på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland

Rätt till vårdtjänster på Åland

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

house, Åland

Bostad på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

barnbidrag Åland

Åländskt barnbidrag

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.