Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Staty på arbetare

Arbetslöshetsersättning på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Pension på Åland

Pension på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden på Åland

Barn och familj på Åland

Barn och familj på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Bostad på Åland

Bostad på Åland

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.