Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

studentbostäder

Studentbostäder på Åland

studeranden

Det åländska studiestödet

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.