Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

studentbostäder

Studentbostäder på Åland

studeranden

Det åländska studiestödet

Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.