Næringsvirksomhet på Åland

Verksamhet
Photographer
Johannes Jansson / norden.org
Her kan du lese om etablering, rekruttering og handel når du vil starte virksomhet på Åland.

I den europeiske portalen Ditt Europa kan du lese mer om reglene for å starte virksomhet i et annet EU- eller EØS-land. Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg med spørsmål relatert til de europeiske markedene.

Starte virksomhet på Åland

Starte virksomhet på Åland

Hvis du vil starte næringsvirksomhet på Åland, kan du få all informasjon du trenger, fra Ålands Näringsliv, som er Ålands største organisasjon for næringsdrivende. Ålands Näringsliv jobber med skattegrense- og arbeidsgiverspørsmål og internasjonal handel og driver prosjektet Startaeget.ax, med informasjon om det å bli selvstendig næringsdrivende på Åland.

Ålandsk virksomhet i Norden

Ålandske virksomheter i Norden

Ålandske bedrifter som ønsker å etablere seg i eller å handle i de nordiske landene, kan få hjelp av Ålands Näringsliv, som arbeider med å hjelpe bedrifter med å delta i det nordiske markedet.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål eller vil søke om tillatelse til å starte eller drive næringsvirksomhet på Åland, må du kontakte Ålands landskapsregjering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.