Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Försäkring Åland

Försäkringar på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

familjepension Åland

Familjepension till efterlevande på Åland

On the road

Körkort på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Personnummer på Åland

Personbeteckning på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.