Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

En anhörigs död på Åland

En anhörigs bortgång på Åland

Försäkring Åland

Försäkringar på Åland

Bank i Norge

Bankkonto på Åland

graviditet Åland

Graviditet och förlossning på Åland

familjepension Åland

Familjepension till efterlevande på Åland

barnbidrag Åland

Åländskt barnbidrag

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.