Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Personnummer på Åland

Personbeteckning på Åland

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

house, Åland

Bostad på Åland

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Åländsk hembygdsrätt

Åländsk hembygdsrätt

On the road

Körkort på Åland

Kobba klintar

Flytta från Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.