Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Volontärjobb på Åland

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

ekonomi-1

Skatt på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Söka jobb på Åland

Söka jobb på Åland

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.