Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Volontärjobb på Åland

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.