Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Volontärjobb på Åland

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Gränsarbetare

Gränsarbetare och Åland

Skatt på Åland

Skatt på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.