Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Arbeta i flera länder samtidigt

Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Söka jobb på Åland

Söka jobb på Åland

ekonomi-1

Skatt på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.