Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Fackföreningar på Åland

Fackförbunden på Åland

Volontärjobb på Åland

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

ekonomi-1

Skatt på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland

Sjukdagpenning på Åland

Åländsk arbetslöshetserättning

Åländsk arbetslöshetsersättning

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.