Dödsfall

Här hittar du information om arv, testamente och efterlevandepension.

En anhörigs död på Åland

En anhörigs bortgång på Åland

familjepension Åland

Familjepension till efterlevande på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.