Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

studentbostäder

Studentbostäder på Åland

studeranden

Det åländska studiestödet

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Kockar i arbete

Erkännande av utländsk examen på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

hantverkare med yxa

Ålands folkhögskola

Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.