Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Personnummer på Åland

Personbeteckning på Åland

Rösträtt på Åland

Rösträtt på Åland

Finskt medborgarskap

Finskt medborgarskap och Åland

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.