Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer / personbeteckning på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Bankkonto och försäkring på Åland

Rösträtt på Åland

Rösträtt på Åland

Finskt medborgarskap

Finskt medborgarskap och Åland

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.