Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Grönland/Greenland
Photographer
Mats Holmström
Här kan du läsa mer om vilka bidrag du har rätt till vid en anhörigs död på Grönland.

Har du rätt till offentligt bidrag om din äkta hälft eller partner dör?

Du har som utgångspunkt inte rätt till offentliga bidrag när din äkta hälft eller partner dör. Det finns dock några undantag:

  • Om din äkta hälft eller partner var förtidspensionär betalas den avlidnas förtidspension ut till dig i två månader efter utgången av den månad dödsfallet inträffade.
  • Om din äkta hälft eller partner var ålderspensionär betalas den avlidnas ålderspension ut till dig i två månader efter utgången av den månad dödsfallet inträffade.

Läs mer om grönländska pensioner här:

Har du rätt till bidrag om dina föräldrar eller förmyndare dör?

Du har ingen rätt till bidrag om dina föräldrar eller förmyndare dör.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.