Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Grönland/Greenland
Fotograf
Mats Holmström
Her kan du lese mer om hvilke ytelser du har rett til ved dødsfall på Grønland.

Har du rett til en offentlig ytelse hvis ektefellen eller partneren din dør?

Du har i utgangspunktet ikke rett til offentlig ytelse når ektefellen eller partneren din dør. Det finnes imidlertid noen unntak.

  • Hvis din ektefelle eller partner var uføretrygdet, utbetales avdødes uføretrygd til deg i to måneder etter utgangen av måneden dødsfallet inntraff.
  • Hvis din ektefelle eller partner var alderspensjonist, utbetales avdødes alderspensjon til deg i to måneder etter utgangen av måneden dødsfallet inntraff.

Les mer om grønlandske pensjoner her:

Har du rett til en ytelse hvis foreldrene eller vergene dine dør?

Du har ikke rett til ytelse hvis foreldrene dine eller vergen din dør.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.