Réttur til heilbrigðisþjónustu í Danmörku

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Hér geturðu lesið um hvenær þú nýtur sjúkratrygginga í Danmörku og hvaða heilbrigðisþjónustu þú átt rétt á ef þú dvelur tímabundið í landinu. Einnig er hér að finna upplýsingar um hvert skuli snúa sér við veikindi og um rétt þinn á skipulagðri læknismeðferð í Danmörku ef þú býrð í öðru norrænu landi.

Sjúkratryggingar í Danmörku

Ef þú býrð í Danmörku nýturðu sjúkratrygginga í Danmörku og það á oft einnig við ef þú býrð í öðru norrænu landi og vinnur í Danmörku.

Ef þú flytur til Danmerkur eða ef þú býrð erlendis og ætlar að vinna í Danörku þarftu að gefa almannatrygginum í Danmörku, Udbetaling Danmark, upplýsingar um sjúkratryggingar þínar.

Þetta getur m.a. átt við ef þú þiggur lífeyri eða aðrar félagslegar greiðslur frá öðru norrænu landi, ESB- eða EES-landi eða Sviss, t.a.m. vegna barneigna eða veikinda.

Einnig þarftu að veita þessar upplýsingar ef þú hefur áður búið í Danmörku og ert nú að flytja til baka.

Hér geturðu lesið nánar um hvert þú átt að senda upplýsingarnar á borger.dk.

Ef þú flytur til Danmerkur

Þegar þú flytur til Danmerkur frá öðru Norrænu landi áttu alla jafna að skrá þig í þjóðskrá í því sveitarfélagi sem þú hyggst búa í. Þá færðu danskt sjúkratryggingaskírteini. Skírteinið er sent á danska heimilisfangið þitt. Skírteinið sannar að þú hafir aðgang að allri heilbrigðisþjónustu í Danmörku. Þú þarft að framvísa skírteininu í hvert sinn sem þú hefur samskipti við heilbrigðiskerfið.

Ef þú þiggur félagslegar greiðslur frá öðru norrænu landi eða öðru ESB- eða EES-landi er mikilvægt að þú veitir Udbetalning Danmark upplýsingar um það því það getur haft áhrif á sjúkratryggingar þínar.

Ef þú hyggst vinna í Danmörku og búa í öðru norrænu landi

Ef þú býrð í öðru norrænu landi en starfar fyrir danskan vinnuveitanda í Danmörku nýturðu alla jafna danskra sjúkratrygginga. Það þýðir að þú eigir rétt til danskrar heilbrigðisþjónustu á sömu forsendum og einstaklingar sem búa í Danmörku. Sérstakt sjúkratryggingaskírteini er staðfesting þín á því. Þú átt rétt á að fá skírteinið útgefið hjá Udbetaling Danmark. Þú þarft að framvísa því í hvert sinn sem þú átt samskipti við heilbrigðiskerfið.

Annaðhvort getur verið litið á þig sem „landamærastarfsmann“ (grænsearbejder( eða „launamann“ (arbejdstager). Udbetaling Danmark ákveður það út frá því hvort þú ferðist aftur til heimilis þíns í öðru norrænu landi a.m.k. einu sinni í viku eður ei. Burtséð frá því hefurðu fullan aðgang að danskri heilbrigðisþjónustu en ef þú att fjölskyldu sem einnig á að sjúkratryggja skiptir það máli fyrir aðra fjölskyldumeðlimi hvort þú teljist landamærastarfsmaður eða launamaður.

Sérstakt sjúkratryggingaskírteini gildir að hámarki í tvö ár. Hægt er að sækja um skírteinið á borger.dk og nota má sjálfsafgreiðsluna án þess að hafa NemID-auðkenni.

Fyrirtæki geta sótt um sérstakt sjúkratryggingaskírteini fyrir starfsfólk sitt á vefnum virk.dk.Nánari upplýsingar um sérstakt sjúkratryggingaskírteini er að finna á vefnum borger.dk. Ef þú ert með spurningar geturðu haft samband við deild alþjóðlegra sjúkratrygginga hjá Udbetaling Danmark.

Nánari upplýsingar um danskar sjúkratryggingar eru á vefsíðunni borger.dk og á heimasíðu dönsku sjúkraöryggisstofnunarinnar, Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Danskar sjúkratryggingar og útlönd

  Ef þú nýtur sjúkratrygginga í Danmörku geturðu fengið blátt ESB-sjúkratryggingaskírteini frá Danmörku. Það geturðu notað á ferðalögum innan ESB og EES.

  ESB-sjúkratryggingaskírteini frá Danmörku

  Þegar maður er sjúkratryggður í Dammörku þýðir það að maður eigi að sækja um bláa ESB-sjúkratryggingaskírteinið í Danmörku. Skírteinið er staðfesting þín á rétti til að fá nauðsynlega læknisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru ESB- eða EES-landi eða Sviss, t.a.m. ef þú veikist í fríi.

  Maður þarf sjálfur að sækja um ESB-sjúkratryggingaskírteini. Það er gert rafrænt í gegnum borger.dk eða með því að hafa samband við Udbetaling Danmark ef maður hefur ekki NemID-auðkenni eða Digital Post.

  Athuga ber að þiggi maður félagslegar greiðslur frá öðru norrænu landi, ESB- eða EES-landi eða Sviss, t.d. lífeyri eða greiðslur vegna barneigna eða veikinda, skal maður sækja um ESB-sjúkratryggingaskírteini frá því landi. Ef spurningar vakna má hafa samband við Udbetaling Danmark.

  Veikindi þegar dvalist er tímabundið utan Danmerkur

  Á heimasíðu framkvæmdastjórnar ESB er að finna upplýsingar um hvernig ESB-sjúkratryggingaskírteinið er notað við dvöl í öðrum ESB- eða EES-löndum og Sviss. Á heimasíðu Styrelsen for Patientsikkerhed er að finna upplýsingar um sérstakan Norðurlandasamning um rétt á heimferð við veikindi.

  Hafirðu greitt reikning fyrir meðhöndlun í öðru aðildarríki, sem þú telur að ESB-sjúkratryggingaskírteinið eigi að dekka, geuturðu sótt um endurgreiðslu hjá dönsku sjúkraöryggisstofnuninni, Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Einnig er hægt að sækja um endurgreiðslu hjá héraðinu þínu (region) í Danmörku. Umsóknin verður metin út frá því hvað þú getur fengið miðað við danskar reglur um styrki vegna læknisþjónustu. Óháð því hvort þú sækir um í gegnum sjúkraöryggisstofnunina eða héraðið geturðu valið að báðir kostir séu skoðaðir og því fengið endurgreiðslu samkvæmt þeim reglum sem besta niðurstöðu gefa. Þú getur fengið aðstoð hjá sjúkraöryggisstofnuninni.

  Tímabundin dvöl og skipulögð meðferð í Danmörku

  Hver eru réttindi þín ef þú veikist á meðan þú dvelst tímabundið í Danmörku?

  Ef þú nýtur sjúkratrygginga í öðru norrænu landi og veikist meðan á tímabundinni dvöl í Danmörku stendur áttu rétt á læknisfræðilega nauðsynlegri meðferð meðan dvölin stendur yfir. Það getur jafnt átt við um bráð veikindi sem og fyrirliggjandi veikindi, svo sem króníska sjúkdóma, eða ef þú ert barnshafandi og þarft á eftirliti eða meðhöndlun að halda á meðan þú dvelst í Danmörku.

  Yfirleitt er heilbrigðisþjónusta í opinbera heilbrigðiskerfinu í Danmörku endurgjaldslaus en þú þarft að geta sýnt fram á að þú njótir opinberra sjúkratrygginga í öðru ESB- eða EES-landi eða Sviss. Ef þú nýtur sjúkratrygginga í öðru norrænu landi þarftu að sýna fram á búsetu í norrænu landi. Einnig geturðu framvísað ESB-sjúkratryggingaskírteini.

  Skipulögð meðferð í Danmörku ef þú nýtur sjúkratryggina í öðru norrænu landi

  Ef þú nýtur sjúkratrygginga í norrænu landi og óskar eftir læknismeðferð á opinberu sjúkrahúsi eða annarri opinberri læknismeðferð í Danmörku þar sem krafist er tilvísunar frá lækni eða tannlækni, þarftu að vera með tilvísun sem gefin er út af lækni eða tannlækni í heimalandinu eða öðru ESB- eða EES-landi.

  Reglur um aðgang að kaupum á læknismeðferð hjá hinu opinbera eða einkaaðila í Danmörku hafa ekki áhrif á rétt þinn til nauðsynlegrar læknismeðferðar hjá hinu opinbera í Danmörku ef þú veikist eða slasast á meðan þú dvelst í landinu. Þú getur lesið nánar um reglurnar hjá Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Hvað kostar heilbrigðisþjónustan og hvaða niðurgreiðslur eru í boði?

  Þegar þú nýtur opinberra sjúkratrygginga í öðru norrænu landi, eða ef þú flytur til Danmerkur og færð þar sjúkratryggingar, er heilbrigðisþjónusta oftast endurgjaldslaus.

  Heimilislæknar og opinber sjúkrahús

  Einstaklingar greiða ekki fyrir læknisþjónustu hjá heimilislæknum. Þó þarf maður að greiða sjálfur fyrir ákveðnar tegundir þjónustu, svo sem bólusetningar og læknisvottorð. Bólusetningar innan danska bólusetningarkerfisins fyrir börn eru alltaf endurgjaldslausar.

  Ekki þarf að greiða fyrir meðferð á opinberum sjúkrahúsum ef maður hefur tilvísun. Ekki þarf tilvísun fyrir bráðameðferð á sjúkrahúsi.

  Tannlæknar

  Tannlækningar eru ókeypis fyrir börn og ungmenni yngri en 18 ára. Opinberar sjúkratryggingar greiða niður ýmsa tannlæknaþjónustu fyrir fullorðna. Greiðsluþátttaka hins opinbera hefur yfirleitt verið dregin frá því verði sem tannlæknar gefa upp.

  Sérfræðilæknar og aðrir heilbrigðisþjónustuaðilar

  Ekki þarf að greiða fyrir meðferð hjá sérfræðingum ef maður hefur tilvísun. Þó þarf ekki tilvísun til að fá endurgjaldslausa meðferð hjá háls-, nef- og eyrnasérfræðingum eða augnlæknum.

  Þótt maður hafi tilvísun til t.d. hnykkjara, fótasérfræðings, sálfræðings eða sjúkraþjálfara þarf maður að greiða hluta kostnaðarins sjálfur.

  Niðurgreiðsla á lyfjum og læknisþjónustu

  Kaupir þú lyfseðilsskyld lyf færðu þau sjálfkrafa niðurgreidd. Greiðsluþátttakan er þrepaskipt og fer eftir lyfjakaupum á tólf mánaða tímabili. Yfirlit yfir greiðsluþrep er að finna á vef lyfjaeftirlitsins, Lægemiddelstyrelsen. Heimilislæknirinn getur metið hvort þú þurfir frekari niðurgreiðslu á lyfjum og sækir þá um hana hjá Lægemiddelstyrelsen. Upplýsingar um einstaklingsbundnar niðurgreiðslur er að finna á vef Lægemiddelstyrelsen.

  Finna heilbrigðisþjónustuaðila og -stofur í Danmörku

  Heimilislæknir

  Ef þú býrð eða dvelst í Danmörku og veikist áttu að hafa samband við heimilislækni.

  Einstaklingar sem skráðir eru í þjóðskrá í Danmörku eiga að velja heimilislækni í sveitarfélagi sínu.

  Heimilislæknirinn sér til þess að þú fáir þá læknismeðferð sem þú þarft eða vísar þér áfram til sérfræðilæknis eða sjúkrahúss.

  Læknavakt

  Utan afgreiðslutíma læknisins þíns er hægt að hringja í læknavakt. Læknavaktin metur hvort þú þurfir að mæta á móttöku læknavaktarinnar. Í sérstökum tilvikum kemur læknirinn heim til þín.

  Samskiptaupplýsingar læknavakta eftir svæðum er að finna á borger.dk.

  Bráðamóttaka (skadestue)

  Bráðamóttakan sinnir alvarlegum meiðslum sem eru fyrir utan verksvið heimilislæknisins, til dæmis beinbrotum eða brunameiðslum.

  Á bráðamóttökunni er alvarlegustu meiðslunum sinnt fyrst og því má búast við biðtíma.Flest, en ekki öll, sjúkrahús hafa bráðamóttöku en maður þarf að hringja á undan sér.

  Ef þú þarft á sjúkrahússmeðferð að halda sem ekki er bráð, þarftu að hafa tilvísun frá lækni.

  Samskiptaupplýsingar fyrir bráðamóttökur og slysavarðstofur er að finna á borger.dk. 

  Finna heilbrigðisþjónustuaðila og -stofur í Danmörku

  Á vefsvæðinu sundhed.dk er hægt að finna almennar upplýsingar um danska heilbrigðiskerfið ásamt samskiptaupplýsingum heimilislækna, sérfræðinga, sjúkraþjálfara, tannlækna, opinberra sjúkrahúsa, einkastofa, apóteka o.fl.

  Athugið að heilbrigðisþjónustuaðilinn þarf að vera með samning við opinbera heilbrigðiskerfið til að meðhöndlunin fáist niðurgreidd. Það á einnig við um ESB-sjúkratryggingaskírteinið.

  Hvar færðu svör við spurningum?

  Spurning til Info Norden

  Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

  ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

  Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
  Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna