Rehabilitering på Grönland

Revalidering i Grønland
Här kan du läsa om möjligheterna till rehabilitering och vad du har rätt till på Grönland.

Hjälp till rehabilitering erbjuds personer som inte omedelbart kan anpassas eller återanpassas till arbetsmarknaden på grund av hälsotillstånd, sociala orsaker, däribland långvarig arbetslöshet, socialt belastande personliga omständigheter eller familjeförhållanden.

Målet med de grönländska reglerna för rehabilitering är att bidra till att en person i arbetsför ålder med begränsningar i arbetsförmågan hålls kvar eller kommer in på arbetsmarknaden, så att personens möjlighet att försörja sig själv och sin familj förbättras.

Vilka möjligheter finns det på Grönland?

Flexjobb, när möjligheterna för rehabilitering till sysselsättning på normala villkor är uttömda. 

Har du rätt till rehabilitering på Grönland?

Det är kommunen som avgör om en person uppfyller kraven för att vara berättigad till rehabilitering.

Det finna inga krav på en viss boendeperiod för att ha rätt till rehabilitering eller flexjobb på Grönland.

Vad sker om du flyttar till ett annat nordiskt land?

Du kan ta ditt rehabiliteringsstöd med dig utomlands bara om utlandsvistelsen ingår i den konkreta planen för rehabiliteringen och landet du flyttar till har godkänt det.

Lönetillskott för flexjobb kan inte tas med utomlands.

Hur ansöker du?

Du ansöker om rehabilitering på Majoriaq i den stad där du bor.

Majoriaq-centren fungerar som kontaktled mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Det finns totalt 17 Majoriaq-center, ett i varje stad. Det är en kommunal organisatorisk enhet som sköter all handläggning, vägledning och uppkvalificering till arbetsmarknad och utbildning.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Alla frågor om rätt till rehabilitering behandlas på Majoriaq i den stad där du bor.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.