Rehabilitering på Grønland

Revalidering i Grønland
Her kan du lese om muligheter og rettigheter i forbindelse med rehabilitering på Grønland.

Rehabilitering er hjelp til personer som har problemer med å ta aktivt del i arbeidsmarkedet. Det kan være på grunn av helseutfordringer, fysisk eller psykisk handikap eller sosiale grunner som langvarig arbeidsledighet eller belastende familiære eller personlige forhold.

Grønlandsk rehabilitering skal hjelpe personer med begrenset arbeidsevne inn på arbeidsmarkedet, slik at personen bedre kan forsørge seg selv og sin familie.

Hvilke muligheter finnes på Grønland?

Majoriaq er et tilbud til arbeidsledige og finnes i alle grønlandske byer. Sentrene er kommunale og hjelper arbeidsledige innbyggere med saksbehandling og veiledning når det gjelder utdanning og arbeidsmarked.

Majoriaq har kontakt med næringslivet, og kan formidle kontakt mellom arbeidssøkende og arbeidsplasser. I tillegg tilbyr Majoriaq både skriftlig og mer praktisk oppkvalifisering for arbeidsledige som vil forbedre sine sjanser for å komme i jobb eller bli tatt opp på en utdanning.

På den måten er sentrene de arbeidslediges inngang til både utdanning, arbeidsmarked og yrkesliv. For en arbeidsledig som trenger særskilt hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet, vil saksbehandleren sammen med den arbeidsledige lage en rehabiliteringsplan som helst skal ende opp med den beste løsningen for den arbeidsledige. Planen kan inneholde tiltak som:

  • Oppkvalifisering eller utdanning
  • Andre yrkesforberedende aktiviteter
  • Bedriftsrehabilitering

Før rehabilitering skal den arbeidsledige delta i et avklaringsforløp med påfølgende arbeidsprøving. 

Når alle andre muligheter for sysselsetting på normale vilkår er uttømt, kan en person tilbys en fleksjobb. Her kan en person jobbe med redusert arbeidstid til normal lønn, hvorav en del betales av det offentlige.

Har du rett til rehabilitering på Grønland?

Det er kommunen som avgjør om du kan bli tilbudt rehabilitering. De ser på en rekke kriterier for hvem som er berettiget til rehabilitering.

Det stilles ikke krav om at du må ha bodd på Grønland en bestemt periode for å ha rett til rehabilitering eller fleksjobb på Grønland.

Hva om du flytter til et annet nordisk land?

Hvis et utenlandsopphold i et nordisk land inngår i rehabiliteringsplanen din, har du mulighet for å ta med deg rehabiliteringsytelsen. Det må også godkjennes av landet du flytter til.

Fleksjobb kan derimot ikke tas med hvis du flytter fra Grønland.

Hvordan søker du?

Det er Majoriaq-sentrene som administrerer søknader om rehabilitering.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.