Resa med hund eller katt till Åland

Införsel av husdjur
Photographer
Nikolaj Bock/norden.org
I detta avsnitt hittar du information om hur du går till väga om du planerar att föra in husdjur, t ex en hund eller en katt till Åland när du flyttar hit, samt om införsel av husdjur för tillfälliga vistelser som exempelvis om du är sommarboende på Åland.

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du ska flytta till Åland:

Hund, katt eller iller till Åland från EU-land

Information angående import av djur till eller från Sverige får du från det svenska jordbruksverkets sida om Hundar, katter och illrar. Information angående import av djur till Åland och Finland får du från Livsmedelverkets sida Import av hundar, katter och illrar från EU-länder till Finland (Åland). Ålands smådjursklinik har en bra sida med bl a information om vilka krav som gäller ifall du tar in en hund (gäller även valpar) till Åland samt annan nyttig information för dig. Det är bra om du läser på dessa sidor som uppdateras och skall vara uppdaterade för aktuella regler.

Hund, katt eller iller till Åland från Island

Om du tar med husdjur från Island gäller andra regler som du kan läsa om på Livsmedelsverkets sida.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om införsel av husdjur till Åland, kan du kontakta Ålands miljö- & hälsoskyddsmyndighets veterinärer här

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.