Reise med hund eller katt til Åland

Införsel av husdjur
Photographer
Nikolaj Bock/norden.org
I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du går fram hvis du planlegger å innføre husdyr, for eksempel en hund eller en katt, til Åland når du flytter hit, samt om innførsel av husdyr for midlertidige besøk, som hvis du oppholder deg på Åland om sommeren.

Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du skal flytte til Åland:

Hund, katt eller ilder til Åland fra EU-land

Informasjon om import eller eksport av dyr til eller fra Sverige får du fra det svenske Jordbruksverkets side om hunder, katter og ildre. Informasjon om import av dyr til Åland og Finland får du fra Livsmedelsverkets side om import av hunder, katter og ildre fra EU-land til Finland (Åland). Ålands smådjursklinik har en god side med blant annet informasjon om hvilke krav som gjelder hvis du innfører en hund (gjelder også valper) til Åland, samt annen nyttig informasjon. Det er lurt om du leser disse sidene, som skal være oppdatert med aktuelle regler.

Hund, katt eller ilder til Åland fra Island

Hvis du tar med husdyr fra Island, gjelder andre regler som du kan lese om på Livsmedelsverkets side.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om innførsel av husdyr til Åland, kan du kontakte Ålands miljö- & hälsoskyddsmyndighets veterinærer her:

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.