Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Autorisasjon av yrker i Norge

Auktorisation av yrken i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Kurser i norska och andra nordiska språk

Videregående opplæring i Norge

Gymnasieutbildning i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Studiestöd från Norge

Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning på universitet och högskolor i Norge samt om hur du söker till dessa utbildningar.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.