Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Autorisasjon av yrker i Norge

Auktorisation av yrken i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Norskkurs og kurs i andre nordiske språk

Kurser i norska och andra nordiska språk

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Studiestöd från Norge

Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning på universitet och högskolor i Norge samt om hur du söker till dessa utbildningar.

Grundskola i Norge

Här kan du läsa om grundskolesystemet i Norge.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.