Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

children in classroom

Grundskola i Norge

Autorisasjon av yrker i Norge

Auktorisation av yrken i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Videregående opplæring i Norge

Gymnasieutbildning i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Norskt studiestöd

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.