Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
Om du är medborgare i Norden behöver du inte uppehålls- och arbetstillstånd i ett annat nordiskt land. Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller något annat land finns det dock vissa villkor.

Nordiska medborgare 

Som nordisk medborgare har du rätt att bo och arbeta i andra nordiska länder utan uppehålls- och arbetstillstånd. Men om din vistelse i Finland är längre än ett år bör du anmäla dig till folkbokföringen i Finland. Närmare information om befolkningsregistrering i Finland finns på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Medborgare i icke-nordiska EU- och EES-länder

Som medborgare i andra EU-länder, Schweiz eller Liechtenstein behöver du inte uppehålls- eller arbetstillstånd i Norden, men du måste registrera din uppehållsrätt om du vistas i landet längre än tre månader. Medborgare i övriga EU-länder samt Schweiz och Liechtenstein registrerar sig i Finland hos Migrationsverket. Mer information får du hos Migrationsverket.

Om du är EU-medborgare och dina familjemedlemmar inte är det måste de ansöka om uppehållskort hos polisen. Mer information får du hos Migrationsverket.

Medborgare i övriga länder

Som medborgare i andra länder än de ovan nämnda ansöker du om ett uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att jobba.

Uppehållstillstånd för arbete ansöker du på Finlands ambassader om du bor utomlands, hos Migrationsverket om du bor i Finland.

Om du vill flytta till Finland från andra än EU-/EES-länder av andra orsaker än arbete kan du också beviljas uppehållstillstånd. Familjeförhållanden eller studier räknas till exempel som andra orsaker. Många uppehållstillstånd som beviljas av andra orsaker än arbete inbegriper också rätt att arbeta.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.