Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
På den här sidan hittar du information om uppehållstillstånd för medborgare i de nordiska länderna och andra länder, det vill säga rätten att vistas och arbeta i Finland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd i ett annat nordiskt land. Men om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land eller något annat land finns det vissa villkor, som du kan läsa mer om på den här sidan. 

Nordiska medborgare

Som nordisk medborgare har du rätt att bo och arbeta i ett annat nordiskt land utan uppehålls- och arbetstillstånd. Men om du vistas i Finland längre än ett år bör du anmäla dig till befolkningsregistret i Finland. Mer information om befolkningsregistrering i Finland finns på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland. 

Om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland med en familjemedlem som inte är nordisk medborgare hittar du instruktioner för din familjemedlem längre ner på den här sidan. 

Medborgare i icke-nordiska EU- och EES-länder

Som medborgare i andra EU-länder, Schweiz eller Liechtenstein behöver du inte uppehålls- eller arbetstillstånd i Finland, men du måste registrera din uppehållsrätt om du vistas i landet längre än tre månader. Medborgare i andra EU-länder samt Schweiz och Liechtenstein ska registrera sig i hos Migrationsverket. Mer information får du hos Migrationsverket. 

EU-medborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare måste ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar genom att lämna in en ansökan på Migrationsverkets Enter Finland-tjänst. Även minderåriga familjemedlemmar måste ansöka om uppehållskort för familjemedlemmar. Mer information får du hos Migrationsverket. 

Medborgare i övriga länder

Om du är medborgare i ett annat land än de som nämns ovan och vill flytta till Finland eller arbeta i Finland ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du är familjemedlem till en EU-medborgare och du flyttar till Finland med din familjemedlem måste du ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar.

Uppehålls- och arbetstillstånd 

Det finns flera olika skäl för att bevilja uppehållstillstånd. De vanligaste är arbete, studier, näringsverksamhet, familjeband och återflyttning. De flesta uppehållstillstånd omfattar rätten att arbeta.

Ett uppehållstillstånd gäller bara i det land där det har utfärdats. Du kan alltså inte använda ett uppehållstillstånd som utfärdats i Finland för att arbeta i ett annat nordiskt land. 

Det första uppehållstillståndet ska du i första hand söka hos en finsk beskickning innan du anländer till Finland. På vissa villkor kan du också ansöka om uppehållstillstånd i Finland hos Migrationsverket. Läs mer om uppehålls- och arbetstillstånd på Migrationsverkets webbplats. 

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar 

Du kan ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar om du inte själv är EU-medborgare men är familjemedlem till en medborgare i ett EU- eller EES-land. Du behöver ett giltigt pass för att ansöka. Din familjemedlem som är EU-medborgare måste också bo i Finland.

Du kan ansöka om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar genom att fylla i en webbansökan på Enter Finland och besöka Migrationsverkets serviceställe för att identifiera dig. Du kan också ansöka om uppehållskort genom att lämna in en pappersansökan, men då måste du lämna in ansökan personligen.

Om du är familjemedlem till en EU-medborgare och din familjemedlem bor i Finland eller ska flytta till Finland kan du börja arbeta så snart du har anlänt till Finland.

Läs mer på Migrationsverkets webbsidor.

Resor utanför Finland 

Om du har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland behöver du inget visum för att resa inom Schengenområdet i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.  

Om du har fått uppehållstillstånd i Finland kan du resa utan visum endast i Schengenländerna. Om du reser utanför Schengenområdet kan du behöva visum. Läs mer på Migrationsverkets webbsidor. 

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.