Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Äänioikeus Suomessa

Rösträtt i Finland

Ajokortti Suomessa

Körkort i Finland

Kansalaisuus Suomessa

Finskt medborgarskap

Henkilötunnus Suomessa

Personbeteckning i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.