Rett til opphold og arbeid i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- eller arbeidstillatelse i et annet nordisk land. For statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden samt andre land finnes det imidlertid visse vilkår.

Nordiske statsborgere 

Nordiske statsborgere har rett til å bo og arbeide i et annet nordisk land uten oppholds- og arbeidstillatelse. Hvis oppholdet i Finland varer mer enn et år, må du imidlertid som regel skrives inn i det finske folkeregisteret som permanent bosatt i Finland. Du kan lese mer om folkeregistrering i Finland i avsnittet Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

Statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden

Statsborgere fra andre EU-land samt Sveits og Liechtenstein trenger ikke oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i Norden, men du må registrere din oppholdsrett dersom oppholdet varer mer enn tre måneder. Statsborgere fra andre EU-land samt Sveits og Liechtenstein registrerer seg hos Migrationsverket i Finland. Mer informasjon hos Migrationsverket.

Et familiemedlem av en EU-borger som ikke selv er EU-borger, må skaffe oppholdskort hos politiet. Mer informasjon hos Migrationsverket.

Andre lands statsborgere

Statsborgere fra andre land enn de som er nevnt ovenfor, må søke om oppholdstillatelse hvis de har planer om å flytte til Finland for å arbeide.

Oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid søker man primært om hos en finsk representasjon i utlandet, og hos Migrationsverket i Finland.

Personer fra land utenfor EU og EØS kan også innvilges oppholdstillatelse i Finland på annet grunnlag enn arbeid. Andre grunner kan for eksempel være familietilknytning eller studier. Også mange andre oppholdstillatelser som er innvilget på annet grunnlag enn arbeid, omfatter rett til å arbeide.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.