Rett til opphold og arbeid i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
På denne siden finner du informasjon om oppholdstillatelse for statsborgere fra de nordiske landene og andre land, altså om retten til å oppholde seg og jobbe i Finland.

Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- eller arbeidstillatelse i et annet nordisk land. For statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden samt andre land finnes det visse vilkår, som du får ytterligere informasjon om på denne siden. 

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere har rett til å bo og jobbe i et annet nordisk land uten oppholds- og arbeidstillatelse. Hvis du oppholder deg i Finland i mer enn et år, må du imidlertid som regel skrives inn i det finske folkeregisteret som permanent bosatt i Finland. Du finner mer informasjon om folkeregistrering i Finland på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

Hvis du er nordisk statsborger og flytter til Finland med et familiemedlem som ikke er nordisk statsborger, finner du instrukser for familiemedlemmet lenger nede på denne siden.

Statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden

Statsborgere fra andre EU-land samt Sveits og Liechtenstein trenger ikke oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i Finland, men du må registrere din oppholdsrett dersom oppholdet varer mer enn tre måneder. Statsborgere fra andre EU-land samt Sveits og Liechtenstein registrerer seg hos Migrationsverket. Ytterligere informasjon får du hos Migrationsverket.

EU-borgeres familiemedlemmer som ikke er EU-borgere, må søke om oppholdskort for familiemedlem av EU-borger på Migrationsverkets Enter Finland-tjeneste. Også mindreårige familiemedlemmer må søke om oppholdskort for familiemedlem. Ytterligere informasjon får du hos Migrationsverket.

Andre lands statsborgere

Hvis du er statsborger i et annet land enn de nevnte og vil flytte til Finland eller jobbe i landet, må du søke om oppholdstillatelse. Hvis du er familiemedlem av en EU-borger og flytter til Finland med dette familiemedlemmet, må du søke om oppholdskort for familiemedlem av EU-borger.

Rett til opphold og arbeid 

Det finnes flere grunner for å innvilge oppholdstillatelse. De vanligste av disse er jobb, studier, næringsvirksomhet, familietilknytning og tilbakeflytting. De fleste oppholdstillatelser omfatter rett til å jobbe.

Oppholdstillatelsen er bare gyldig i landet der den er innvilget. Du kan altså ikke bruke en oppholdstillatelse innvilget i Finland for å jobbe i et annet nordisk land.Den første

oppholdstillatelsen skal du som regel søke om hos en finsk representasjon før du kommer til Finland. På visse vilkår kan du også søke om oppholdstillatelse i Finland hos Migrationsverket. Les mer om oppholds- og arbeidstillatelse på Migrationsverkets nettsider.

Oppholdskort for familiemedlem av EU-borger

Du kan søke om oppholdskort for familiemedlem av EU-borger hvis du ikke selv er EU-borger, men familiemedlem av en statsborger i et EU- eller EØS-land. Du trenger gyldig pass for å søke. Familiemedlemmet som er EU-borger, må også bo i Finland selv.

Du kan søke om oppholdskort for familiemedlem av EU-borger ved å fylle ut en nettsøknad hos Enter Finland og besøke Migrationsverkets servicepunkt for å identifisere deg. Du kan også søke om oppholdskort ved å levere inn en søknad på papir. Den må leveres personlig.

Hvis du er familiemedlem av en EU-borger, og familiemedlemmet bor i Finland eller skal flytte til Finland, kan du begynne å jobbe straks du kommer til Finland.

Les mer på Migrationsverkets nettside.

Reiser utenfor Finland

Hvis du har fått innvilget oppholdstillatelse eller oppholdskort for familiemedlem av EU-borger, trenger du ikke visum for å reise i Schengen-området i opptil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.

Hvis du har fått innvilget oppholdstillatelse i Finland, er det bare i Schengen-landene du kan reise visumfritt. Hvis du reiser til et land utenfor Schengen-området, kan du trenge visum. Les mer på Migrationsverkets nettside.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.